Matematyka

Autorzy:Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

Ziemia obraca się o kąt 360° w ciągu doby. W ile godzin Ziemia obróci się o kąt 37,5° 4.78 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Matematyka

Ziemia obraca się o kąt 360° w ciągu doby. W ile godzin Ziemia obróci się o kąt 37,5°

32
 Zadanie
33
 Zadanie
34
 Zadanie
35
 Zadanie
36
 Zadanie
37
 Zadanie

38
 Zadanie

x - ilość godzin potrzebna na obrót o kąt 37,5° 

y - ilość godzin potrzebna na obrót o kąt 112,5°` `

Mamy równania:

`360/24=(37,5)/x`

`360x=24*37,5`

`x=(24*37,5)/360=(37,5)/15=(12,5)/5=125/50=25/10=2,5h`

Potrzeba 2,5 godzin na obrót Ziemi o kąt 37,5°.

`360/24=(112,5)/y`    

`360y=24*112,5`

`y=(24*112,5)/360=(112,5)/15=1125/150=225/30=45/6=7,5h`

Potrzeba 7,5 godzin na obrót Ziemi o kąt 112,5°.