Matematyka

Autorzy:Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Rysunek przedstawia siatkę stożka. Jego pole podstawy jest równe 4.54 gwiazdek na podstawie 13 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Matematyka

Rysunek przedstawia siatkę stożka. Jego pole podstawy jest równe

10
 Zadanie

11
 Zadanie

12
 Zadanie
1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

`"Tworząca l stożka ma długość"\ 15\ "cm."`

`"Policzmy obwód"\ (1/3*(120^o/360^o))\ "części koła z promieniem równym długości tworzącej,"`

`"a otrzymamy obwód podstawy tego stożka."`

`"O"=1/3*2*pi*15=10pi\ "cm"`

`"Obwód koła wynosi"\ 2pi"r, policzmy zatem promień podstawy stożka:"`

`2pi"r"=10pi`

`"r"=(10pi)/(2pi)=5\ "cm"`

`"Pole podstawy stożka wynosi zatem:"`

`"P"_"p"=pi"r"^2=25pi\ "cm"^2`

Odpowiedź:

Prawdziwa jest odpowiedź C.