Matematyka

Matematyka wokół nas 3 (Zbiór zadań, WSiP)

W kulę o powierzchni 784πcm² wpisano stożek tak, że jego podstawą jest koło wielkie tej kuli. 4.58 gwiazdek na podstawie 12 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka

W kulę o powierzchni 784πcm² wpisano stożek tak, że jego podstawą jest koło wielkie tej kuli.

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

5
 Zadanie

6
 Zadanie
7
 Zadanie
8
 Zadanie
9
 Zadanie
10
 Zadanie

Wyznaczmy promień kuli i zarazem promień koła wielkiego kuli (czyli także stożka):

`784pi=4pir^2`

`r^2=196`

`r=14\ "cm"`

 

Wysokość stożka jest taka sama jak promień kuli i wynosi 16 cm. Tworząca tworzy z wysokością stożka i promieniem stożka trójkąt prostokątny. Tworząca wynosi zatem:

`l=sqrt(r^2+r^2)=sqrt(196+196)=sqrt392=14sqrt2\ "cm"`

 

Pole powierzchni całkowitej stożka wynosi:

`P_c=pi*r^2+pi*r*l=196pi+pi*14*14sqrt2=196pi+196pisqrt2=196pi(1+sqrt2)\ "cm"^2`

 

Objętość stożka jest równa:

`V=1/3*pi*r^2*r=1/3pi*196*14=2744/3pi\ "cm"^3`

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 3
Autorzy: Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Korepetytor

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Dzielenie z resztą

Na początek zapoznajmy się z twierdzeniem o dzieleniu z resztą, które brzmi następująco:
"Dla pary liczb całkowitych a i b (gdzie b ≠ 0) istnieją liczby całkowite q i r, dla których spełnione jest równanie a = qb + r, gdzie 0 ≤ r < │b│. Liczby q i r nazywa się odpowiednio ilorazem i resztą z dzielenia a przez b."

Innymi słowy, dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym iloraz nie jest liczbą całkowitą.

Przykład obliczania reszty z dzielenia:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.
 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (nie dzieli się równo). Maksymalna liczba trójek, które zmieszczą się w 23 to 7.
 3. $$7 • 3 = 21$$
 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi 2, zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.
 5. Poprawny zapis działania: $$21÷3=7$$ $$r.2$$

Przykłady:

 • $$5÷2=2$$ r. 1
 • $$27÷9=3$$ r. 0
 • $$(-8)÷(-3)=3 r. 1$$
 • $$(-15)÷4=-3$$ .r -3 lub $$(-15)÷4=-4$$ r. 1

  Zapamiętaj

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie