Matematyka

Matematyka z plusem 1. Zbiór zadań (Zbiór zadań, GWO)

Rozwiąż równanie 4.86 gwiazdek na podstawie 14 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka
UWAGA! Oglądasz stare wydanie książki. Kliknij tutaj, aby zobaczyć najnowsze.

a) `2(x+3) = 10\ \ \ \ |:2`

`x+3=5\ \ \ \ \ |-3`

`x=2`

b) `3(x-1)+2=8\ \ \ \ \|-2`

`3(x-1)=6\ \ \ \ |:3`

`x-1=2\ \ \ \ \ |+1`

`x=3`

c) `2(13-x)-9=1\ \ \ \ |+9`

`2(13-x)=10\ \ \ \ |:2`

`13-x=5\ \ \ \ |-13` 

`-x=-8\ \ \ |*(-1)`

`x=8`

d) `3(1-x)+2=-7\ \ \ \ |-2`

`3(1-x)=-9\ \ \ \ \ |:3`

`1-x=-3\ \ \ \ |-1` 

`-x=-4\ \ \ \ \ |*(-1)`

`x=4`

e) `3(x+3)=2(x+4)+x+1`

`3x+9=2x+8+x+1` 

`3x+9=3x+9`

`0=0` <---- nieskończenie wiele rozwiązań.

f) `4(3x+2)+5(2x+3)=-(2x+13)`

`12x+8+10x+15=-2x-13` 

`22x+23=-2x-13 \ \ \ \ \ |+2x`

`24x+23=-13\ \ \ \ \ |-23`

`24x=-36\ \ \ \ |:24`

`x=-36/24`

`x=-3/2`

g) `4(x-2)-2(x-4)=5(x+1)-3x`

`4x-8-2x+8=5x+5-3x` 

`2x=2x+5 \ \ \ \ |-2x`

`0=5` <---- równanie sprzeczne 0 rozwiązań.

h) `2(x-4)=2(2x-1)+6(x+1)`

`2x-8=4x-2+6x+6` 

`2x-8=10x+4 \ \ \ \ | -10x`

`-8x-8=4\ \ \ \ |+8`

`-8x=12`

`x=-12/8`

`x=-3/2`

DYSKUSJA
user profile image
Wiktoria

19 stycznia 2018
Dzięki :)
Informacje
Matematyka z plusem 1. Zbiór zadań
Autorzy: M Braun, J. Lech
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

  • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

    $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
    Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie