Klasa
4 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
MATeMAtyka 4. Maturalne karty pracy ze zbiorem zadań. Zakres podstawowy i rozszerzony, Zeszyt ćwiczeń

Zauważmy, że aby liczba była podzielna przez 4 jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez cztery, stąd

 

Te spośród nich, które mają tylko cyfry parzyste to

 

To daje 15 możliwości. Zatem:

  • cyfrę tysięcy możemy wybrać na 4 sposoby (nie możemy użyć 0),
  • cyfrę setek możemy wybrać na 5 sposobów, bo tyle jest cyfr parzystych,
  • cyfrę dziesiątek i jedności możemy wybrać na sposobów 15.

Korzystając z reguły mnożenia

 

Komentarze