Klasa
3 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 3. Zakres rozszerzony. Reforma 2019, Zbiór zadań

Przyjmijmy oznaczenia takie jak na poniższym rysunku 


Zauważmy, że 

  •  

oraz

  •  

czyli krótsza wysokość równoległoboku ma długość |KL|=3+3=6,

a dłuższa wysokość równoległoboku ma długość |EF|=4+4=8


Obwód równoległoboku jest równy 35 cm, czyli 

 

 

 


Wyznaczamy pole równoległoboku

 

Z drugiej strony pole tego równoległoboku jest równe

 

Skąd otrzymujemy równość 

 

 

 


obliczamy pole równoległoboku 

 


Odp. Pole tego równoległoboku jest równe 60 cm2.

Komentarze