Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
MATeMAtyka 3. Karty pracy ucznia zakres podstawowy, Zeszyt ćwiczeń

Wierzchołek B leży na osi OY, zatem jest postaci B(0, y).

Wiemy, że kąt ACB jest prosty, zatem z tw. Pitagorasa mamy:    

Komentarze