Klasa
8 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka z kluczem 8, Zbiór zadań

Wiemy, że:

- kąty ostre mają miarę mniejszą niż 90o

-kąty rozwarte mają miarę większą niż 90o ale mniejszą niż 180o

-kąty wypukłe mają miarę nie większą niż 180o

-kąty wklęsłe mają miarę większą niż 180o, ale mniejszą niż 360o

zatem:

na tym rysunku zaznaczono:

Komentarze