Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
To się liczy! 3, Podręcznik

a) Wyznaczmy współczynnik proporcjonalności.

 

 

 

 

 

Wyznaczmy brakujące wartości.                       

Komentarze