Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
MATeMAtyka 3. Zakres podstawowy i rozszerzony, Podręcznik

Przypomnijmy definicje funkcji trygonometrycznych kąta ostrego w trójkącie prostokątnym.

 

 

 


a)

 

Obliczamy długość przeciwprostokątnej korzystając z twierdzenia Pitagorasa 

    

 

Wartości funkcji trygonometrycznych kątów ostrych 

 

 

 


b)

Obliczamy długość przeciwprostokątnej korzystając z twierdzenia Pitagorasa 

    

 

Wartości funkcji trygonometrycznych kątów ostrych 

 

 

 


c)

Obliczamy długość przeciwprostokątnej korzystając z twierdzenia Pitagorasa 

    

 

Wartości funkcji trygonometrycznych kątów ostrych 

 

 

 


d)

Obliczamy długość przeciwprostokątnej korzystając z twierdzenia Pitagorasa 

    

 

Wartości funkcji trygonometrycznych kątów ostrych 

 

 

 

Komentarze