Klasa
2 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka i przykłady jej zastosowań 2. Zakres podstawowy i rozszerzony, Zbiór zadań
Pierwiastkiem wielomianu W nazywamy każda liczbę rzeczywistą a, dla której W(a)=0.

 

 

Komentarze