Klasa
2 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka i przykłady jej zastosowań 2. Zakres podstawowy i rozszerzony, Zbiór zadań

a) Z sumy kątów dla trójkąta ABC:

 

Środek okręgu wpisanego w trójkąt leży w punkcie przecięcia dwusiecznych kątów trójkąta. Zatem:

Komentarze