Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matura z Matematyki 2018 - ... Andrzej Kiełbasa. Poziom podstawowy cz. 2, Zbiór zadań

Korzystając z twierdzenia Pitagorasa obliczmy długość przekątnej prostokąta o bokach długości 2 i 3

Otrzymujemy 

 

więc

Obliczmy skalę podobieństwa k prostokąta ABCD o przekątnej długości 2√13 do prostokąta o przekątnej długości √13

Obwód prostokąta o bokach długości 2 i 3 jest równy 

Stosunek obwodów figur podobnych jest równy skali podobieństwa, więc

czyli 

 

Odp. B.        

Komentarze