Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 7. Zestawy zadań, Zbiór zadań

Obliczmy pole powierzchni prostopadłościanu przedstawionego na rysunku.

                

Komentarze