Klasa
2 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 2. Zakres rozszerzony, Podręcznik

Współrzędne wektora  , gdzie   określa wzór:

 


       

Komentarze