Klasa
2 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
MATeMAtyka 2. Karty pracy ucznia zakres podstawowy, Zeszyt ćwiczeń

 

Z postaci kanonicznej możemy zauważyć, że wierzchołek tej paraboli to   

Budujemy tabelkę wartości funkcji.

         
         

Wykres:   

Z wykresu możemy odczytać własności funkcji.

 

Funkcja jest malejąca w przedziale   

Funkcja jest rosnąca w przedziale   

Współrzędne wierzchołka to  

Komentarze