🎓 Podaj rozwiązanie nierówności: - Zadanie 12.76: Matematyka i przykłady jej zastosowań 2. Zakres podstawowy i rozszerzony. Reforma 2019 - strona 295
Przedmiot:
Matematyka
Wybrana książka:
Matematyka i przykłady jej zastosowań 2. Zakres podstawowy i rozszerzony. Reforma 2019 (Podręcznik, Podkowa)
Klasa:
II technikum
Strona 295

 


Rozwiążmy najpierw równanie: 

 

 


Wracamy do nierówności. 

 , zaczynamy rysować od prawej strony nad osią x 

0 jest 2 - krotnym pierwiastkiem  

 

 


  


Rozwiążmy najpierw równanie: 

 

 


Wracamy do nierówności. 

 , zaczynamy rysować od prawej strony nad osią x 

0 jest 2- krotnym pierwiastkiem

 


  


Rozwiążmy najpierw równanie: 

 

 

  


Wracamy do nierówności: 

 , zaczynamy rysować od prawej strony nad osią x 

-1 jest jednokrotnym pierwiastkiem 

 


 


Rozwiążmy najpierw równanie: 

 

 

 

 

 

 


Wracamy do nierówności. 

 , zaczynamy rysować od prawej strony pod osią x 

3 jest 2 - krotnym pierwiastkiem 

 


  


Rozwiążmy najpierw równanie: 

 

 

 


Wracamy do nierówności. 

 , zaczynamy rysować od prawej strony nad osią x. 

0 jest 2 - krotnym pierwiastkiem a 3 jest jednokrotnym pierwiastkiem 

 


 


Rozwiążmy najpierw równanie: 

 

 

 


Wracamy do nierówności. 

  , zaczynamy rysować od prawej strony nad osią x 

0, 2 - pierwiastki 2 - krotne 

 

Możemy zapisać także: 

 

Komentarze
Informacje o książce
Wydawnictwo:
Podkowa
Rok wydania:
2020
Autorzy:
Alicja Cewa, Małgorzata Krawczyk
ISBN:
9788365120731
Inne książki z tej serii:
Autor rozwiązania
Aga
120202

Nauczyciel

Nauczycielka matematyki. W wolnym czasie czytam książki psychologiczne. Jestem miłośnikiem górskich wycieczek.