Klasa
3 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka poznać, zrozumieć 3. Zakres rozszerzony. Po gimnazjum, Podręcznik

 

Wyznaczmy pochodną funkcji   

 

Szkicujemy wykres pochodnej funkcji   

Z wykresu pochodnej funkcji odczytujemy, że 

  •  dla   
  •  dla   

Otrzymane wyniki przedstawmy w tabeli.

       
       
       


Funkcja   jest:

  • malejąca w przedziale    
  • rosnąca w przedziale   

 

Wyznaczmy pochodną funkcji   

 

Rozwiązujemy nierówności   oraz   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymane wyniki przedstawmy w tabeli.

           
           
           

Funkcja   jest:

  • rosnąca w przedziałach:  oraz   
  • malejąca w przedziale   

 

Dziedziną funkcji   oraz pochodnej funkcji   jest zbiór liczb rzeczywistych z wyłączeniem liczby -3, czyli

  

Wyznaczmy pochodną funkcji   

 

 

Rozwiązujemy nierówności   oraz   

 

 

 

 

 

 

Funkcja   jest rosnąca w przedziałach   oraz   

Komentarze