🎓 Dane są cztery odcinki o długościach: ... - Zadanie 7: Matematyka 6. Zeszyt ćwiczeń cz. 2 - strona 103
Przedmiot:
Matematyka
Wybrana książka:
Matematyka 6. Zeszyt ćwiczeń cz. 2 (Zeszyt ćwiczeń, WSiP)
Klasa:
6 szkoły podstawowej
Strona 103

Dane są cztery odcinki o długościach: ...

7
 Zadanie

8
 Zadanie

Z trzech odcinków można zbudować trójkąt, jeśli suma długości dwóch krótszych odcinków jest większa od długości najdłuższego odcinka. 

Z podanych odcinków można zbudować trójkąty o bokach: 

  • 2 cm, 3 cm, 4 cm   (2 cm + 3 cm = 5 cm > 4 cm);  

  • 2 cm, 4 cm, 5 cm   (2 cm + 4 cm = 6 cm > 5 cm); 

  • 3 cm, 4 cm, 5 cm   (3 cm + 4 cm = 7 cm > 5 cm).


Konstruujemy trójkąt o bokach długości 2 cm, 3 cm, 4 cm. 

1) Rysujemy prostą k. 

2) Na prostej k zaznaczamy punkt A. 

3) Ustawiamy rozwartość cyrkla równą odcinkowi długości 4 cm. 

4) Wbijamy nóżkę cyrkla w punkt A i kreślimy łuk przecinający prostą k. 

5) Punkt przecięcia łuku z prostą oznaczamy literą B. 

Odcinek AB ma długość 4 cm. 

|AB| = 4 cm

6) Ustawiamy rozwartość cyrkla równą odcinkowi długości 3 cm. 

7) Wbijamy nóżkę cyrkla w punkt A i kreślimy łuk nad odcinkiem AB. 

8) Ustawiamy rozwartość cyrkla równą odcinkowi długości 2 cm. 

9) Wbijamy nóżkę cyrkla w punkt B i kreślimy łuk przecinający wcześniej narysowany łuk. 

10) Punkt przecięcia łuków oznaczamy literą C. 

11) Rysujemy odcinek AC, którego długość wynosi 3 cm. 

12) Rysujemy odcinek BC, którego długość wynosi 2 cm. 

|AC| = 3 cm 

|BC| = 2 cm

Otrzymujemy trójkąt ABC, którego boki mają długość 2 cm, 3 cm, 4 cm.  

 

W analogiczny sposób konstruujemy trójkąty o bokach długości 2 cm, 4 cm, 5 cm oraz 3 cm, 4 cm, 5 cm. 

Komentarze
Informacje o książce
Wydawnictwo:
WSiP
Rok wydania:
2019
Autorzy:
Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski
ISBN:
9788302181467
Inne książki z tej serii:
Autor rozwiązania
Aga
119127

Nauczyciel

Nauczycielka matematyki. W wolnym czasie czytam książki psychologiczne. Jestem miłośnikiem górskich wycieczek.