Klasa
I technikum
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka w zasadniczej szkole zawodowej kl. I - III, Podręcznik

a) Przekrojem tego sześcianu jest trójkąt równoboczny o boku długości 7√2.   

b) Przekrojem tego sześcianu jest prostokąt o bokach długości 10√2 x 10.

c) Przekrojem tego sześcianu jest trapez równoramienny,

obliczmy długość krótszej podstawy tego trapezu:

 

 

 

 

obliczmy długość ramienia tego trapezu:

 

 

 

 

długość dłuższej podstawy tego trapezu wynosi:

 


Długość boków tego trapezu to: 3√2, 3√5, 3√5 i 6√2. 


d) Przekrojem tego sześciokąta jest trójkąt równoramienny o podstawie długości:

 

Obliczmy długość ramienia tego trójkąta:

 

 

 

 

Długość boków tego trójkąta to: 10√2, 2√29 i 2√29 . 

Komentarze