Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
MATeMAtyka 1. Maturalne karty pracy zakres podstawowy i rozszerzony. Reforma 2019, Zeszyt ćwiczeń

Szkicujemy wykres funkcji 


Wykres funkcji   powstał po przesunięciu wykresu funkcji   o 2 jednostki w prawo wzdłuż osi   i o 1 jednostkę w dół wzdłuż osi  .

Szkicujemy wykres funkcji  .


 

Z wykresu funkcji   odczytujemy argumenty, dla których funkcja ta przyjmuje wartość -3.

 

Równanie ma 0 rozwiązań.


 

Z wykresu funkcji   odczytujemy argumenty, dla których funkcja ta przyjmuje wartość -1.

 

Równanie ma 1 rozwiązanie.


 

Z wykresu funkcji   odczytujemy argumenty, dla których funkcja ta przyjmuje wartość 0.

 

Równanie ma 2 rozwiązania.


 

Z wykresu funkcji   odczytujemy liczbę rozwiązań równania  .

Równanie ma 1 rozwiązanie.

Komentarze