Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
MATeMAtyka 1. Karty pracy ucznia zakres podstawowy. Reforma 2019, Zeszyt ćwiczeń

Ze wzoru na średnią prędkość wyznaczymy   (drogę).

 

 

Wielkości    są odwrotnie proporcjonalne (iloczyn odpowiadających sobie wartości tych wielkości jest stały). 

Komentarze