Klasa
1 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 1. Zakres rozszerzony, Zbiór zadań

1.137

Rozwiązanie

 

Wyrażenie   jest zawsze nieujemne, natomiast wyrażenie   może przyjmować różne wartości.

Iloczyn dwóch liczb jest liczbą mniejszą lub równą zero, gdy:

 przynajmniej jedna z tych liczb jest zerem

lub

 jedna liczba jest dodatnia, a druga ujemna.

Powyższe warunki są więc równoważne alternatywie:      

Czy to rozwiązanie było pomocne?

26

Avatar autora

Magda

Nauczycielka matematyki

170 241

Nauczycielka matematyki z kilkuletnim doświadczeniem. W wolnym czasie uwielbiam podróżować oraz czytać książki o tematyce kryminalnej.

Komentarze