Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 1. Zakres rozszerzony. Reforma 2019, Podręcznik

a) A - zbiór dziesięciokrotności liczb naturalnych jednocyfrowych dodatnich

Komentarze