🎓 Dany jest zbiór opisany słownie... - Zadanie 1: Matematyka 1. Zakres rozszerzony. Reforma 2019 - strona 12
Przedmiot:
Matematyka
Wybrana książka:
Matematyka 1. Zakres rozszerzony. Reforma 2019 (Podręcznik, OE Pazdro)
Klasa:
I liceum
Strona 12

 


 


 


 

Całkowite liczby jednocyfrowe to -9, -8, -7, ..., -1, 0, 1, ..., 7, 8, 9. Ponadto, (-9)2=92=81.


 


 

 

Komentarze
komentarz do rozwiązania undefined
Kacper
5 września 2019
W podpunkcie F nie powinno być 1, 9, 81, 729? Są to kwadraty liczb ujemnych, a 2 minusy dają plus. Pozdrawiam
komentarz do rozwiązania undefined
Dagmara
5 września 2019

Cześć, zadanie jest rozwiązane poprawnie. Zauważ, że w podpunkcie f) mamy wypisać liczby postaci `-3^n` gdzie `n` należy do zbioru `{0, 2, 4, 6, ...}``-3^n=-3^0=-1` 

`-3^2=-(3*3)=-9` 

`-3^4=-(3*3*3*3)=-81` 

`-3^6=-(3*3*3*3*3*3)=-729` 

`...` 

są to liczby ujemne ponieważ:

`-3^n!=(-3)^n` 
 
gdy `n`  jest liczbą parzystą.


Pozdrawiam!


 

Informacje o książce
Wydawnictwo:
OE Pazdro
Rok wydania:
2019
Autorzy:
Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab
ISBN:
9788375941722
Inne książki z tej serii:
Autor rozwiązania
Dagmara
55233

Nauczyciel

Z wykształcenia matematyk. W wolnym czasie lubię programować. Trenuję wspinaczkę.