Klasa
I liceum
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy i rozszerzony. Reforma 2019, Podręcznik
  • Ćwiczenie 1

    Zadanie

a) 1,2,3,4,6,12\text{a)}\ {1},{2},{3},{4},{6},{12}   

b) 1,2,4,7,14,28\text{b)}\ {1},{2},{4},{7},{14},{28} 

c) 1,2,3,4,6,9,12,18,36\text{c)}\ {1},{2},{3},{4},{6},{9},{12},{18},{36} 

d) 1,2,3,4,6,8,12,16,24,48\text{d)}\ {1},{2},{3},{4},{6},{8},{12},{16},{24},{48} 

Komentarze