Klasa
6 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka z plusem 6. Geometria. Wersja B, Zeszyt ćwiczeń

a) Przekątne rombu to odcinki łączące jego wierzchołki, nie będące jego ramionami.

Przekątne rombu przecinają się pod kątem prostym i połowią się. 


Przekątna AB rombu ABCD została już narysowana. 

Rysujemy przekątną BD tego rombu. 

Punkt przecięcia przekątnych oznaczamy literą S. 

Punkt S jest środkiem przekątnej AC. 


b) Wyznaczamy środek odcinka KL. Będzie to punkt przecięcia przekątnych rombu.


Komentarze