Klasa
6 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka z plusem 6. Geometria. Wersja B, Zeszyt ćwiczeń

Odcinek AB ma długość 4 cm. Jest prostopadły do prostej p. 

Na prostej p zaznaczamy taki punkt C, aby pole trójkąta ABC wynosiło 4 cm2

Odcinek AB jest podstawą tego trójkąta. 

  

Wysokość tego trójkąta musi mieć więc długość 2 cm. 

  

Wtedy:

Komentarze