Klasa
6 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka z plusem 6. Geometria. Wersja B, Zeszyt ćwiczeń

Pole kwadratu obliczamy ze wzoru: 
 
gdzie a oznacza długość boku kwadratu. 

Pole prostokąta obliczamy ze wzoru: 
 
gdzie a i b to długości boków prostokąta. 


Pierwszy kwadrat: 
 
 
 


Drugi kwadrat:
 
 
 
 


Trzeci kwadrat:
 
 

Oznacza to, że bok kwadratu ma długość 10 dm, bo 4 ∙ 10 dm = 40 dm 
 
 


Czwarty kwadrat: 
 

Oznacza to, że bok kwadratu ma długość 11 m, gdyż 4 ∙ 11 m = 44 m
 
  


Piąty kwadrat: 
 

Oznacza to, że bok kwadratu ma długość 6 cm, gdyż (6 cm)2 = 36 cm2
 
 

Szósty kwadrat: 
   

Oznacza to, że bok kwadratu ma długość 9 m, gdyż (9 m)2 = 81 m2
  
 
 

Bok kwadratu

8 cm

1,5 cm

10 dm

11 m

6 cm

9 m

Obwód

32 cm

6 cm

40 dm

44 m

24 cm

36 m

Pole

64 cm2

2,25 cm2

100 dm2

121 m2

36 cm2

81 m2

Komentarze