Klasa
5 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka z plusem 5, Zbiór zadań
 • Kolejne ułamki jakie kryją się pod znakami zapytania to: 

    • Ułamek   . 

  Ułamki    oraz    są większe od   . Ich licznik jest większy od połowy mianownika. 

  Ułamki    są mniejsze od   . Ich licznik jest mniejszy od połowy mianownika. 

  Porównujemy najpierw ułamki mniejsze od   . 
   

   

  Porównujemy teraz ułamki większe od   . 
   

  Ułamki w kolejności od najmniejszego do największego to: 

   

  Ułamki te były (od samego początku) uporządkowane od najmniejszego do największego.  
 • Kolejne ułamki, rozpoczynając od  to: 

   


 • Ułamek   . 

  Ułamki    są większe od   . Ich licznik jest większy od połowy mianownika. 

  Ułamek     jest mniejszy od   . Jego licznik jest mniejszy od połowy mianownika. 

  Porównujemy teraz ułamki większe od   . 
   

   

    

  Ułamki w kolejności od najmniejszego do największego to: 

   

  Ułamki te były (od samego początku) uporządkowane od najmniejszego do największego.   • Jako pierwszy weźmy ułamek   . Mamy wtedy: 
   

  Zauważmy, że: 

                

  Ułamki te są uporządkowane w kolejności malejącej (od największego do najmniejszego). 

  Z dwóch ułamków o jednakowych licznikach ten jest większy, który na mniejszy mianownik.


Komentarze