Klasa
III liceum
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 3. Zakres podstawowy. Po gimnazjum, Zbiór zadań

Rysunek pomocniczy:

Z treści zadania wiemy, że:

 

    

Zatem:

 

 

Zauważmy, że wysokość C1E jest poprowadzona z wierzchołka kąta prostego, zatem:

  

 

 

 

Korzystając z tw. Pitagorasa otrzymujemy:

  

 

 

 

 

 

Korzystając z tw. Pitagorasa otrzymujemy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obliczmy objętość tego prostopadłościanu.

 

 

 

Komentarze