Klasa
2 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka poznać, zrozumieć 2. Zakres rozszerzony. Po gimnazjum, Zbiór zadań

 

 

 

d) Błąd w książce, zmienna y nie jest zdefiniowana w zadaniu. Zamiast niej powinna być zmienna x.

 

Obliczmy sumę współczynników:

 

 

Komentarze