Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 1. Poziom podstawowy i rozszerzony. Po gimnazjum, Zbiór zadań

Przyjmijmy na początek następujące oznaczenia:

 zbiór osób, które jeżdżą na rowerze

 zbiór osób, które pływają

 zbiór osób, które jeżdżą na nartach

Wówczas:

 zbiór osób, które uprawiają wszystkie dyscypliny sportowe

 

 zbiór osób, które pływają i jeżdżą na nartach

 

 zbiór osób, które jeżdżą na rowerze i na nartach

 

 zbiór osób, które pływają i jeżdżą na rowerze

 

(małe literki reprezentują uczniów klasy Ib)


Na podstawie postaci powyższych zbiorów łatwo ustalić, że:

- liczba osób, które umieją tylko pływać i jeździć na nartach to   bo   

(trzy osoby umieją pływać i jeździć na nartach, ale tylko dwie umieją pływać, jeździć na nartach

i jeździć na rowerze)

- liczba osób, które umieją tylko jeździć na rowerze i jeździć na nartach to   bo   

(pięć osób umie jeździć na rowerze i jeździć na nartach, ale tylko dwie umieją pływać, jeździć

na nartach i jeździć na rowerze) 

Komentarze