Klasa
8 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 8, Podręcznik

Zauważmy, że:

    

 

 


ta liczba jest równa 3, zatem jest to liczba naturalna

Komentarze