Klasa
8 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 8, Zbiór zadań

Wiemy, że bryła  jest sześcianem. Z tego wynika, że długość krawędzi bryły  wynosi . Z tego wynika, że bryły  i  będą graniastosłupami prawidłowymi i ich podstawy mają wymiary . Zauważmy, że suma długości krawędzi sześcianu  i wysokości prostopadłościanu  wynosi . Z tego wynika, że wysokość prostopadłościanu  wynosi . Wówczas jedna z krawędzi graniastosłupa  wynosi . Wiemy, że ten graniastosłup jest prawidłowy czworokątny, czyli jego podstawą jest kwadrat o boku  oraz jego wysokość wynosi . Z tego wynika, że wysokość prostopadłościanu  wynosi . Otrzymujemy zatem, że wysokość prostopadłościanu  będzie wynosiła . Zaznaczmy na rysunku krawędzie poszczególnych długości różnymi kolorami:

podglad pliku


Oceniamy prawdziwość zdań:

Komentarze