🎓 Oblicz średnie arytmetyczne ... - Zadanie Ćwiczenie 2: MATeMAtyka 3. Zakres rozszerzony. Po gimnazjum - strona 75
Przedmiot:
Matematyka
Wybrana książka:
MATeMAtyka 3. Zakres rozszerzony. Po gimnazjum (Podręcznik, Nowa Era)
Klasa:
III liceum
Strona 75

Obliczamy średnią zestawu A:

 

 

Obliczamy średnią zestawu B:

 

 

Obliczamy średnią zestawu C:

 

 

 

Zauważmy, że każda liczba z zestawu B powstała przez zwiększenie odpowiedniej liczby z zestawu A o 10.

Średnia zestawu B jest o 10 większa od średniej zestawu A. 

Każda liczba z zestawu C powstała przez zwiększenie odpowiedniej liczby z zestawu A o 20.

Średnia zestawu C jest o 20 większa od średniej zestawu A. 

Możemy więc sformułować wniosek:

Niech x oznacza średnią danego zestawu liczb. Jeśli każdą liczbę z tego zestawu zwiększymy o pewną wartość y, to średnia tak powstałego zestawu także zwiększy się o y i będzie wynosić x+y. 

Komentarze
Informacje o książce
Wydawnictwo:
Nowa Era
Rok wydania:
2017
Autorzy:
Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska
ISBN:
9788326729263
Inne książki z tej serii:
Autor rozwiązania

Nauczyciel