Matematyka

Matematyka na czasie! 3 (Zbiór zadań, Nowa Era )

Prostokąt P_1 jest podobny do prostokąta ... 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Matematyka

Skala podobieństwa prostokąta `P_1` do prostokąta `P_2` wynosi `k_1=2,5`.

`P_1/P_2=k_1`  

`P_1/P_2=2,5 \ \ \  \ \ \ \ |*P_2` 

`P_1=2,5P_2`  


Skala podobieństwa prostokąta `P_2` do prostokąta `P_3` wynosi `k_2=6`.

`P_2/P_3=k_2`        

`P_2/P_3=6 \ \ \ \ \ \ *P_3` 

`P_2=6*P_3 \ \ \ \ \ \ |:6` 

`P_3=P_2/6` 


Sprawdzamy, czy prostokąt `P_1` jest podobny do prostokąta `P_3` . Obliczamy, ile wynosiłaby skala (K) ich podobieństwa. 

`K=P_1/P_3=(2,5P_2)/(P_2/6)=2,5strike(P_2)*6/strike(P_2)=2,5*6=15`       

Prostokąt `P_1` jest podobny do prostokąta `P_3` . Skala podobieństwa wynosi `K=15`.Wniosek:

Jeżeli prostokąt `P_1` jest podobny do prostokąta `P_2` w skali `k_1` i prostokąt `P_2` jest podobny do prostokąta `P_3` w skali `k_2`, to prostokąt `P_1` jest podobny do prostokąta `P_3` w skali `k_1*k_2`.    

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie