Matematyka

W trójkąt ABC wpisano okrąg styczny do boków ... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

W trójkąt ABC wpisano okrąg styczny do boków ...

12
 Zadanie

15
 Zadanie

Punkty D, E i F są punktami styczności okręgu z trójkątem ABC. 

Odcinki AD i AE mają taką samą długość. 
 

Trójkąt AED jest więc trójkątem równoramiennym, którego kąt między ramionami ma miare 40o
 

Obliczamy jaką miarę mają kąty leżące przy podstawie (odcinek ED) trójkąta AED.
 

Kąty leżące przy podstawie trójkąta AED mają miarę 70o.  

Odcinki BE i BF mają taką samą długość. 
 

Trójkąt EBF jest więc trójkątem równoramiennym, którego kąt między ramionami ma miare 70o
   

Obliczamy jaką miarę mają kąty leżące przy podstawie (odcinek FE) trójkąta EBF.
  

Kąty leżące przy podstawie trójkąta EBF mają miarę 55o.  


Kąty AED, DEF i BEF tworzą kąt pełny, czyli kąt o mierze 180o. Zatem:
 
 
 
 


Odpowiedź:
Miara kąta x wynosi 55o

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Anna Bazyluk, Anna Dubiecka, Barbara Dubiecka-Kruk
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy

ulamek

Liczba mieszana składa się z części całkowitej (jest nią liczba naturalna) oraz części ułamkowej (jest nią ułamek zwykły właściwy).


Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: 

  1. Mianownik części ułamkowej mnożymy razy część całkowitą liczby mieszanej.

  2. Do otrzymanego iloczynu dodajemy licznik części ułamkowej.

Mianownik szukanego ułamka niewłaściwego jest równy mianownikowi części ułamkowej liczby mieszanej.

Przykłady: 

`3 1/4=(3*4+1)/4=13/4` 

Prostopadłościan i sześcian

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

  • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.

  • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.

  • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.

  • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.

  • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.


Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c.

Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.


Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są jednakowymi kwadratami nazywamy sześcianem.

Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat

a - długość krawędzi sześcianu

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom