Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka poznać, zrozumieć 1. Zakres podstawowy i rozszerzony. Po gimnazjum, Podręcznik

Zastabnawiamy się, kiedy:

 

 

Rozpatrzmy przypadki:

-  a<0 i n jest liczba nieparzystą, np.

Komentarze