Matematyka

Ewa narysowała kwadrat o boku 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Przekątna kwadratu o boku 1 ma długość √2. 

Długość przekątnej prostokąta o wymiarach 1 x 2 możemy obliczyć, korzystając z twierdzenia Pitagorasa:

`1^2+2^2=x^2` 

`1+4=x^2` 

`x^2=5` 

`x=sqrt5` 

 

Odcinek OA ma taką długość, jak przekątna kwadratu, a odcinek OB ma taką długość, jak przekątna prostokąta:

`|OA|=sqrt2` 

`|OB|=sqrt5` 

 

Korzystająć z twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta OAB możemy obliczyć długość odcinka AB:

`sqrt2^2+sqrt5^2=|AB|^2` 

`2+5=|AB|^2` 

`|AB|^2=7` 

`|AB|=sqrt7` 

 

Prawidłowa jest odpowiedź A. 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka na czasie! 2
Autorzy: Elżbieta Jabłońska, Maria Mędrzycka
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie