Matematyka

Matematyka 1 (Podręcznik, Operon)

Sprawdź, czy punkty o współrzędnych ... 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Sprawdź, czy punkty o współrzędnych ...

6
 Zadanie
7
 Zadanie

8
 Zadanie

Warunek ma postać: 
`x^2+y^2=169` 

 • Sprawdzamy, czy punkt o współrzędnych (5,12) spełnia powyższy warunek, czyli: 

`5^2+12^2 \ stackrel(?)= \ 169`
`L=5^2+12^2=25+144=169`
`P=169`
`L=P`

Oznacza to, że punkt o współrzędnych (5,12) spełnia podany warunek. 

 • Sprawdzamy, czy punkt o współrzędnych (13,0) spełnia powyższy warunek, czyli: 

`13^2+0^2 \ stackrel(?)= \ 169` 
`L=13^2+0^2=169+0=169` 
`P=169` 
`L=P` 

Oznacza to, że punkt o współrzędnych (13,0) spełnia podany warunek. 

 • Sprawdzamy, czy punkt o współrzędnych (0,-13) spełnia powyższy warunek, czyli: 

`0^2+(-13)^2 \ stackrel(?)= \ 169` 
`L=0^2+(-13)^2=0+169=169`
`P=169`
`L=P`

Oznacza to, że punkt o współrzędnych (0,-13) spełnia podany warunek. 

 • Sprawdzamy, czy punkt o współrzędnych (-12,-5) spełnia powyższy warunek, czyli: 

`(-12)^2+(-5)^2 \ stackrel(?)= \ 169` 
`L=(-12)^2+(-5)^2=144+25=169` 
`P=169`
`L=P`

Oznacza to, że punkt o współrzędnych (-5,-12) spełnia podany warunek. 

 • Sprawdzamy, czy punkt o współrzędnych (12,-5) spełnia powyższy warunek, czyli: 

`12^2+(-5)^2 \ stackrel(?)= \ 169` 
`L=12^2+(-5)^2=144+25=169`
`P=169`
`L=P`

Oznacza to, że punkt o współrzędnych (12,-5) spełnia podany warunek. 

Wszystkie podane punkty spełniają warunek x2+y2=169, czyli leżą na okręgu o środku w punkcie (0,0) i promieniu długości 13 (132=169). 

Warunek x2+y2=r2 oznacza okrąg o środku w punkcie (0,0) i promieniu długości r.

Zatem:
`x^2+y^2=169 \ \ \ "czyli" \ \ \ x^2+y^2=13^2` 

Mamy więc okrąg o środku w punkcie (0,0) i promieniu długości 13. 

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Agnieszka Urbańczyk, Witold Urbańczyk
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

 • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
 • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
 • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Zobacz także
Udostępnij zadanie