Matematyka

Matematyka 1 (Podręcznik, Operon)

Zbadaj, ile rozwiązań mają poniższe równania ... 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

rownanie matematyczne 
rownanie matematyczne 
rownanie matematyczne 
rownanie matematyczne 

Ostatnia równość jest nieprawdziwa, sprzeczność. Oznacza to, że równanie jest sprzeczne, czyli nie ma rozwiązań


rownanie matematyczne 
rownanie matematyczne 
rownanie matematyczne 
rownanie matematyczne 
rownanie matematyczne 
rownanie matematyczne 

Lewa strona równania jest równa stronie prawej (10 zawsze jest równe 10). Oznacza to, że równanie jest tożsamościowe, czyli ma nieskończenie wiele rozwiązań


rownanie matematyczne 
rownanie matematyczne 
rownanie matematyczne 
rownanie matematyczne 

Ostatnia nierówność jest nieprawdziwa (13 nie jest mniejsze od 3, jest większe od 3). Otrzymaliśmy sprzeczność, czyli nierówność nie ma rozwiązania. 


rownanie matematyczne 
rownanie matematyczne 
rownanie matematyczne 
rownanie matematyczne 
rownanie matematyczne 

Ostatnia nierówność jest prawdziwa (2 jest zawsze mniejsze od 6). Wyjściowa nierówność ma więc nieskończenie wiele rozwiązań. 

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Agnieszka Urbańczyk, Witold Urbańczyk
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Dodawanie pisemne

Krok po kroku jak wykonywać dodawanie pisemne:

 1. Składniki zapisujemy jeden pod drugim tak, by cyfry jedności tworzyły jedną kolumnę, cyfry dziesiątek – drugą, cyfry setek – trzecią, itd. (czyli cyfry liczb wyrównujemy do prawej strony), a następnie oddzielamy je poziomą kreską.

  dodawanie1
   
 2. Dodawanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw dodajemy jedności, czyli ostatnie cyfry w dodawanych liczbach – w naszym przykładzie będzie to 9 i 3. Jeżeli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie jedności pod kreską piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny dziesiątek.
  W naszym przykładzie mamy $$9 + 3 = 12$$, czyli w kolumnie jedności piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny dziesiątek.

  dodawanie2
   
 3. Następnie dodajemy dziesiątki naszych liczb wraz z cyfrą przeniesioną i postępujemy jak poprzednio, czyli jeśli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie dziesiątek piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny setek.
  W naszym przykładzie otrzymamy: $$1 + 5 + 6 = 12$$, czyli w kolumnie dziesiątek piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny setek.

  dodawanie3
   
 4. Dodajemy cyfry setek wraz z cyfrą przeniesioną i wynik zapisujemy pod kreską.
  W naszym przykładzie mamy: $$1+2+1=4$$ i wynik ten wpisujemy pod cyframi setek.

  dodawanie4
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik dodawania pisemnego.
  W naszym przykładzie sumą liczb 259 i 163 jest liczba 422.

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom