Matematyka

Gdy się dzieli dowolną liczbę naturalną ... 4.64 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Matematyka

Gdy się dzieli dowolną liczbę naturalną ...

4
 Zadanie

5
 Zadanie
6
 Zadanie

Gdy dzielimy dowolną liczbę naturalną przez 2 reszty jakie możemy otrzymać to 0 i 1. 

Gdy dzielimy dowolną liczbę naturalną przez 3 reszty jakie możemy otrzymać to 0, 1 i 2. 

Gdy dzielimy dowolną liczbę naturalną przez 4 reszty jakie możemy otrzymać to 0, 1, 2 i 3. 


Zauważmy, że reszta z dzielenia przez daną liczbę jest równa 0, 1 itd. aż do liczby o 1 mniejszej od tej, przez którą dzielimy (największa z reszt jest o 1 mniejsza od liczby przez którą dzielimy). 


Reszty z dzielenia przez pewną liczbę są równe 0, 1, 2, 3 i 4. 

Na podstawie powyższego spostrzeżenia wiemy więc, że liczba ta jest o 1 większa od największej z reszt, czyli o 1 większa od 4. 

Liczbą ta jest zatem równa 5

Reszty z dzielenia przez 5 mogą wynosić 0, 1, 2, 3 i 4. 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z pomysłem 6. Zeszyt ćwiczeń cz. 1
Autorzy: Anna Dubiecka, Barbara Dubiecka-Kruk, Tomasz Malicki, Piotr Piskorki
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Mnożenie i dzielenie

Kolejnymi działaniami, które poznasz są mnożenie i dzielenie.

 1. Mnożenie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b liczbę c = a•b (lub a×b). Mnożone liczby nazywamy czynnikami, a wynik mnożenia iloczynem.

  mnożenie liczb

  Mnożenie jest:

  1. przemienne (czynniki można zamieniać miejscami) , np. 3 • 2 = 2 • 3
  2. łączne (gdy mamy większą liczbę czynników możemy je mnożyć w dowolnej kolejności),
   np. $$(3 • 5) • 2 = 3 • (5 • 2)$$
  3. rozdzielne względem dodawania i odejmowania
   np. 2 • (3 + 4) = 2 • 3 + 2 • 4
   2 • ( 4 - 3) = 2 • 4 - 2 • 3
   Wykorzystując łączność mnożenia można zdecydowanie łatwiej uzyskać iloczyn np.: 4 • 7 • 5 = (4 • 5) • 7 = 20 • 7 = 140
 2. Dzielenie
  Podzielić liczbę a przez b oznacza znaleźć taką liczbę c, że $$a = b • c$$, np. $$12÷3 = 4$$, bo $$12 = 3 • 4$$.
  Wynik dzielenia nazywamy ilorazem, a liczby odpowiednio dzielną i dzielnikiem.

  dzielenie liczb

  Dzielenie podobnie jak odejmowanie nie jest ani przemienne, ani łączne
   

  Ciekawostka

Znak x (razy) został wprowadzony w 1631 przez angielskiego matematyka W. Oughtreda, a symbol ͈„•” w 1698 roku przez niemieckiego filozofa i matematyka G. W. Leibniz'a.

Wzajemne położenie prostych

Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.

  prosteprzecinajace
   
 2. Proste prostopadłe – to proste przecinające się pod kątem prostym.

  Jeśli proste a i b są prostopadłe (inaczej mówiąc prosta a jest prostopadła do prostej b), zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a⊥b$$. Dwie proste prostopadłe tworzą cztery kąty proste

  prostekatprosty
   
 3. Proste równoległe – to proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się.

  Jeżeli proste a i b są równoległe (inaczej mówiąc prosta a jest równoległa do prostej b), to zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a∥b$$.
   

  proste-rownlegle
Zobacz także
Udostępnij zadanie