Matematyka

Autorzy:Anna Dubiecka, Barbara Dubiecka-Kruk, Tomasz Malicki, Piotr Piskorki

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Oblicz pole i obwód trójkąta prostokątnego ... 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Matematyka

Najdłuższy bok trójkąta prostokątnego leży naprzeciwko kąta prostego. 

Pozostałe dwa boki leżą przy kącie prostym, więc jeden z nich jest podstawą a drugi wysokością trójkąta. 

Pole trójkąta to połowa iloczynu długości podstawy i długości wysokości.

Pole trójkąta wynosi więc:
`P_Delta=0,5*3,6 \ "cm"*1,5 \ "cm"=1,8 \ "cm"*1,5 \ "cm"=2,7 \ "cm"^2`  

`Obw_Delta=3,9\ "cm"+3,6\ "cm"+1,5\ "cm"=7,5\ "cm"+1,5\ "cm"=9\ "cm"`


Odpowiedź:

Pole trójkąta wynosi 2,7 cm2, a obwód 9 cm.