Matematyka

Oblicz wartość podanego wyrażenia. 4.62 gwiazdek na podstawie 13 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Matematyka

Oblicz wartość podanego wyrażenia.

3
 Zadanie

4
 Zadanie

`a) \ 0,2^2+0,8^2=0,2*0,2+0,8*0,8=0,04+0,64=0,68` 

Aby obliczyć ile wynosi 0,2∙0,2 mnożymy 2∙2=4 i w wyniku przesuwamy przecinek o 2 miejsca (jedna cyfra po przecinku w pierwszym czynniku i jedna cyfra po przecinku w drugim czynniku, więc mamy dwie cyfry po przecinku w iloczynie 0,2∙0,2=0,04). 

Aby obliczyć ile wynosi 0,8∙0,8 mnożymy 8∙8=64 i w wyniku przesuwamy przecinek o 2 miejsca (jedna cyfra po przecinku w pierwszym czynniku i jedna cyfra po przecinku w drugim czynniku, więc mamy dwie cyfry po przecinku w iloczynie 0,8∙0,8=0,64). 


`b) \ 1,3^2+0,7^2=1,3*1,3+0,7*0,7=1,69+0,49=2,18` 


`c) \ 0,2^3+0,8^3=0,2*0,2*0,2+0,8*0,8*0,8=0,008+0,512=0,52`  

Aby obliczyć ile wynosi 0,2∙0,2∙0,2 mnożymy 2∙2∙2=8 i w wyniku przesuwamy przecinek o 3 miejsca (jedna cyfra po przecinku w pierwszym czynniku, jedna cyfra po przecinku w drugim czynniku i jedna cyfra po przecinku w trzecim czynniku, więc mamy trzy cyfry po przecinku w iloczynie 0,2∙0,2∙0,2=0,008). 

Aby obliczyć ile wynosi 0,8∙0,8∙0,8 mnożymy 8∙8∙8=512 i w wyniku przesuwamy przecinek o 3 miejsca (jedna cyfra po przecinku w pierwszym czynniku, jedna cyfra po przecinku w drugim czynniku i jedna cyfra po przecinku w trzecim czynniku, więc mamy trzy cyfry po przecinku w iloczynie 0,8∙0,8∙0,8=0,512). 


`d) \ 1,3^3+0,7^3=1,3*1,3*1,3+0,7*0,7*0,7=2,197+0,343=2,54` 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z pomysłem 6. Zeszyt ćwiczeń cz. 1
Autorzy: Anna Dubiecka, Barbara Dubiecka-Kruk, Tomasz Malicki, Piotr Piskorki
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny

Jeżeli ułamek zwykły posiada w mianowniku 10, 100, 1000, … to zamieniamy go na ułamek dziesiętny w następujący sposób: między cyframi liczby znajdującej się w liczniku danego ułamka zwykłego stawiamy przecinek tak, aby po przecinku było tyle cyfr, ile zer w mianowniku. Gdyby zabrakło cyfr przy stawianiu przecinka, to należy dopisać brakującą ilość zer.

Przykłady:

  • $$3/{10}= 0,3$$ ← przepisujemy liczbę 3 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku była jedna cyfra (bo w mianowniku mamy jedno zero); musimy dopisać 0, ponieważ brakuje nam cyfr przy stawianiu przecinka,

  • $${64}/{100}= 0,64$$ ← przepisujemy liczbę 64 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku były dwie cyfry (bo w mianowniku mamy dwa zera); musimy dopisać 0, ponieważ brakuje nam cyfr przy stawianiu przecinka,

  • $${482}/{1000} = 0,482$$ ← przepisujemy liczbę 482 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku były trzy cyfry (bo w mianowniku mamy trzy zera); musimy dopisać 0, ponieważ brakuje nam cyfr przy stawianiu przecinka,

  • $${45}/{10}= 4,5$$ ← przepisujemy liczbę 45 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku była jedna cyfra (bo w mianowniku mamy jedno zero); w tym przypadku nie ma potrzeby dopisywania zer,

  • $${2374}/{100}= 23,74$$ ← przepisujemy liczbę 2374 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku były dwie cyfry (bo w mianowniku mamy dwa zera); w tym przypadku nie ma potrzeby dopisywania zer.

  Uwaga

Istnieją ułamki zwykłe, które możemy rozszerzyć lub skrócić tak, aby otrzymać w mianowniku 10, 100, 1000,... Jednak nie wszystkie ułamki można zamienić na równe im ułamki dziesiętne, to znaczy tak rozszerzyć lub skrócić, aby otrzymać ułamek o mianowniku 10, 100, 1000 itd.

Przykłady ułamków, które dają się rozszerzyć lub skrócić, tak aby otrzymać ułamek dziesiętny:
$$1/2= {1•5}/{2•5}=5/{10}= 0,5$$
$$3/{20}= {3•5}/{20•5}= {15}/{100}= 0,15$$
$${80}/{400}= {80÷4}/{400÷4}={20}/{100}= 2/{10}= 0,2$$

Nie można natomiast zamienić na ułamek dziesiętny ułamka $$1/3$$. Ułamka tego nie można skrócić ani rozszerzyć tak, aby w mianowniku pojawiła się liczba 10, 100, 1000 itd.

Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie