Matematyka

Matematyka z pomysłem 6. Zeszyt ćwiczeń cz. 1 (Zeszyt ćwiczeń, WSiP)

W pewnym mieście są trzy mosty. Pierwszy ... 4.55 gwiazdek na podstawie 22 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Matematyka

W pewnym mieście są trzy mosty. Pierwszy ...

Co było na lekcji? - 1
 Zadanie

Co było na lekcji? - 2
 Zadanie

a) Aby obliczyć ile razy nośność pierwszego mostu jest mniejsza od nośności drugiego mostu musimy nośność drugiego nostu podzielić przez nośność pierwszego mostu. 
`15:10=1,5`  

Nośność pierwszego mostu jest 1,5 razy mniejsza od nośności drugiego mostu. 

[Na postawie powyższych obliczeń możemy również powiedzieć, że nośność drugiego mostu jest 1,5 razy większa od nośności pierwszego mostu]. 

Poprawna odpowiedź to: D. 1,5


b) Aby obliczyć o ile nośność trzeciego mostu jest większa od nośności drugiego mostu należy od nośności trzeciego mostu odjąć nośność drugiego mostu. 
`30-15=15` 

Nośność trzeciego mostu jest o 15 t większa od nośności drugiego mostu. 

[Na podstawie powyższych obliczeń możemy również stwierdzić, że nośność drugiego mostu jest o 15 t mniejsza od nośności trzeciego mostu]. 

Poprawna odpowiedź to: C. O 15 ton

DYSKUSJA
user profile image
Gość

05-10-2017
dzięki :)
Informacje
Matematyka z pomysłem 6. Zeszyt ćwiczeń cz. 1
Autorzy: Anna Dubiecka, Barbara Dubiecka-Kruk, Tomasz Malicki, Piotr Piskorki
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Dzielenie z resztą

Na początek zapoznajmy się z twierdzeniem o dzieleniu z resztą, które brzmi następująco:
"Dla pary liczb całkowitych a i b (gdzie b ≠ 0) istnieją liczby całkowite q i r, dla których spełnione jest równanie a = qb + r, gdzie 0 ≤ r < │b│. Liczby q i r nazywa się odpowiednio ilorazem i resztą z dzielenia a przez b."

Innymi słowy, dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym iloraz nie jest liczbą całkowitą.

Przykład obliczania reszty z dzielenia:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.
 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (nie dzieli się równo). Maksymalna liczba trójek, które zmieszczą się w 23 to 7.
 3. $$7 • 3 = 21$$
 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi 2, zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.
 5. Poprawny zapis działania: $$21÷3=7$$ $$r.2$$

Przykłady:

 • $$5÷2=2$$ r. 1
 • $$27÷9=3$$ r. 0
 • $$(-8)÷(-3)=3 r. 1$$
 • $$(-15)÷4=-3$$ .r -3 lub $$(-15)÷4=-4$$ r. 1

  Zapamiętaj

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Zobacz także
Udostępnij zadanie