Matematyka

Matematyka z pomysłem 6. Zeszyt ćwiczeń cz. 1 (Zeszyt ćwiczeń, WSiP)

Podkreśl działanie, które należy wykonać pierwsze, gdy ... 4.4 gwiazdek na podstawie 25 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Matematyka

`a) \ ul(ul(1/2:1/7))*1/10=1/2*7*1/10=7/20` 


`b) \ 1/2+ul(ul(1/7*1/10))=1/2+1/70=35/70+1/70=36/70=18/35` 


`c) \ 1/2+ul(ul(1/7:1/10))=1/2+1/7*10=1/2+10/7=7/14+20/14=27/14=1 13/14` 


`d) \ ul(ul(1/2:1/7))-1/10=1/2*7-1/10=7/2-1/10=35/10-1/10=34/10= 3 4/10=3 2/5` 


`e) \ 1/2*ul(ul((1/7:1/10)))=1/2*(1/7*10)=1/strike2^1*strike10^5/7=5/7` 


`f) \ 1/2:ul(ul((1/7+1/10)))=1/2:(10/70+7/70)=1/2:17/70=1/strike2^1*strike70^35/17=35/17=2 1/17` 


`g) \ ul(ul((1/2+1/7)))*1/10=(7/14+2/14)*1/10=9/14*1/10=9/140` 


`h) \ 1/2*ul(ul((1/7+1/10)))=1/2*(10/70+7/70)=1/2*17/70=17/140`                  

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z pomysłem 6. Zeszyt ćwiczeń cz. 1
Autorzy: Anna Dubiecka, Barbara Dubiecka-Kruk, Tomasz Malicki, Piotr Piskorki
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Zobacz także
Udostępnij zadanie