Matematyka

Autorzy:Anna Dubiecka, Barbara Dubiecka-Kruk, Tomasz Malicki, Piotr Piskorki

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Oblicz pole powierzchni całkowitej sześcianu ... 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Matematyka

Oblicz pole powierzchni całkowitej sześcianu ...

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

Sześcian ma sześć ścian będących kwadratami. 

Jego pole powierzchni całkowitej obliczamy ze wzoru:
`P=6a^2` 
gdzie a to długość krawędzi sześcianu


Krawędź sześcianu ma długość 2 2/3 dm. 

Pole powerzchni całkowitej tego sześcianu to:
`P=6*(2 2/3 \ "dm")^2=6*(8/3 \ "dm")^2=strike6^2*64/strike9^3 \ "dm"^2=` 

`\ \ \ =128/3 \ "dm"^2=42 2/3 \ "dm"^2` 

Pole powierzchni całkowitej sześcianu wynosi 42 2/3 dm2.