Matematyka

Oblicz pole powierzchni całkowitej sześcianu ... 4.54 gwiazdek na podstawie 13 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Matematyka

Oblicz pole powierzchni całkowitej sześcianu ...

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

Sześcian ma sześć ścian będących kwadratami. 

Jego pole powierzchni całkowitej obliczamy ze wzoru:
`P=6a^2` 
gdzie a to długość krawędzi sześcianu


Krawędź sześcianu ma długość 2 2/3 dm. 

Pole powerzchni całkowitej tego sześcianu to:
`P=6*(2 2/3 \ "dm")^2=6*(8/3 \ "dm")^2=strike6^2*64/strike9^3 \ "dm"^2=` 

`\ \ \ =128/3 \ "dm"^2=42 2/3 \ "dm"^2` 

Pole powierzchni całkowitej sześcianu wynosi 42 2/3 dm2.    

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z pomysłem 6. Zeszyt ćwiczeń cz. 1
Autorzy: Anna Dubiecka, Barbara Dubiecka-Kruk, Tomasz Malicki, Piotr Piskorki
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” z liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: $$9/4 = 2 1/4$$

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą).

Zobacz także
Udostępnij zadanie