Matematyka

Wykonaj mnożenie. Wynik przedstaw ... 4.21 gwiazdek na podstawie 29 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Matematyka

Wykonaj mnożenie. Wynik przedstaw ...

9
 Zadanie

10
 Zadanie

11
 Zadanie
12
 Zadanie

`a) \ 5*4 1/3=5*(4+1/3)=5*4+5*1/3=20+(5*1)/3=20+5/3=20+1 2/3=21 2/3`  


`b) \ 1 3/8*6=(1+3/8)*6=1*6+3/strike8^4*strike6^3=6+(3*3)/4=6+9/4=6+2 1/4=8 1/4`   


`c) \ 8*3 3/10=8*(3+3/10)=8*3+strike8^4*3/strike10^5=24+12/5=24+2 2/5=26 2/5`     


`d) \ 9 2/3*9=(9+2/3)*9=9*9+2/strike3^1*strike9^3=81+2*3=81+6=87` 


`e) \ 3 3/5*3 1/3=strike18^6/strike5^1*strike10^2/strike3^1=6*2=12` 


`f) \ 2 1/2*5 1/5=strike5^1/strike2^1*strike26^13/strike5^1=1*13=13` 


`g) \ 4 2/7*2 1/10=strike30^3/strike7^1*strike21^3/strike10^1=3*3=9` 


`h) \ 6 2/3*6 2/3=20/3*20/3=400/9=44 4/9`         

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z pomysłem 6. Zeszyt ćwiczeń cz. 1
Autorzy: Anna Dubiecka, Barbara Dubiecka-Kruk, Tomasz Malicki, Piotr Piskorki
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

 • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
 • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
 • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Zobacz także
Udostępnij zadanie