Matematyka

Matematyka z pomysłem 6 (Podręcznik, WSiP)

Na diagramach przedstawiono wyniki ... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Matematyka

Na diagramach przedstawiono wyniki ...

1
 Zadanie

Z wykresu słupkowego możemy odczytać, ilu uczniów uczęszczało na dane zajęcia.

Z wykresu kołowego możemy odczytać, jaki procent uczniów uczęszal na dane zajęcia.

Oba wykresy mogą przedstawiać wyniki z tych samych badań, ponieważ na obu wykresach najwięcej uczniów uczęśzczało na zajęcia sportowe, nieco mniej nie uczęśzczało na zajęcia dodatkowe. Najmniej osób na obu wykresach uczęszało na grę na instrumencie muzycznym, zajęcia plastyczne oraz inne zajecia.

 

a) Najbardziej popularne były zajęcia sportowe.

b) Tyle samo uczestników uczęszczało na zajęcia plastyczne, grę na instrumencie muzycznym oraz inne zajęcia dodatkowe.

c) Najmniej popularne były zajęcia plastyczne, grę na instrumencie muzycznym oraz inne zajęcia dodatkowe.

d) W zajęciach z gry na instrumencie muzycznym uczestniczyło 5% uczniów. Dwukrotnie więcej, czyli 10% uczniów, uczestniczyło w zajęciach tanecznych.

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z pomysłem 6
Autorzy: Anna Dubiecka, Barbara Dubiecka-Kruk, Tomasz Malicki, Piotr Piskorki
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Zobacz także
Udostępnij zadanie